Borgerinddragelse

Aarhus Byråd har den 28. april 2004 vedtaget ”Aarhusmodellen” for borgerinddragelse, der indeholder principper for, hvordan borgerinddragelsen skal foregå i Aarhus Kommune.
Du kan finde informationer om lokalplaner, ved at bruge menuen i højre side. ”Aarhusmodellen” for borgerinddragelse handler om måden, borgerinddragelsen foregår på, og hvordan processen kan påvirke de endelige resultater. Aarhusmodellen har fokus på overordnede strategier, sektorpolitikker, planer og projekter, der har betydning for hele Aarhus Kommune, større dele af Aarhus Kommune eller for et enkelt lokalområdes udvikling.

Modellen skal anvendes bredt på alle de definerede opgaveområder i Aarhus Kommune - uanset hvilken magistratsafdeling eller forvaltning, der har ansvaret for det pågældende område. Men modellen gælder ikke enkeltopgaver, der kun har betydning for få personer.


Link til mere information om Aarhusmodellen for Borgerinddragelse


I forhold til udarbejdelse af lokalplaner er der undervejs i processen flere muligheder for inddragelse af borgere, som har interesse i aktuelle sager.


I sager, hvor der gennemføres offentlig forhøring, udsendes forhøringsfoldere til beboere og virksomheder i det aktuelle område. Samtidig publiceres dokumentet på kommunens hjemmeside.


Hvis Byrådet godkender lokalplanforslaget, forløber en offentlighedsperiode på mindst 8 uger. Alle kan så fremkomme med bemærkninger eller indsigelser.


I sager med stor interesse eller med stor betydning for borgere i lokalområdet, arrangerer Center for Byudvikling og Mobilitet borgermøder, hvor man kan møde frem, og give sin holdning til kende.


Derudover samarbejder Center for Byudvikling og Mobilitet med fællesrådene i Aarhus Kommune.


Link til mere information om Fællesrådene i Aarhus Kommune