Byplanvedtægter Aarhus-Skejby

1 Rækkehuse ved Bildbjergvej i Aarhus N (0,4 Mb)
4 Etageboliger ved Reginahøjvej i Aarhus N (0,7 Mb)
6 Etageboligbebyggelse ved Nygade, Frue Kirke Vestergade i Aarhus C (0,9 Mb)
7 Parcelhusområde ved Paludan-Müllers Vej, Emil Aarestrups Vej i Aarhus C (0,4 Mb)
10-11 Erhvervs- og institutionsområde ved P. O. Pedersens Vej i Skejby (2,3 Mb)
12 Parcelhusområde ved herluf Trolles Gade og Otto Ruds Gade i Aarhus (0,2 Mb)
13 Boligbebyggelse ved Fuglesangs Allé i Aarhus V (0,7 Mb)
16 Cityområde ved Søndergade, Østergade, Fiskergade og Fredens Torv i Aarhus (0,4 Mb)