Byplanvedtægter Beder-Malling

1 Område til parcelhus- og rækkehusbebyggelse, skole samt vandforsyning ved Engdalgårdsvej og skoleparken i Beder (0,6 Mb)
2 Bevaring af bybilledet i Fulden landsby (0,6 Mb)
5 Boligbebyggelse, institutioner, park og butikker ved Tværgade, Stenhøjgårdsvej og Agertoften i Malling (0,4 Mb)
6 Område til sommerhusbebyggelse feriekolonier samt offentlige formål ved Ajstrup Strand (0,9 Mb)
7 Offentligt område ved Bredgade nord for Malling by (0,2 Mb)
9 Parcelhus- og rækkehusbebyggelse ved Stenrosevej og Stokrosevej i Beder (0,5 Mb)
10 Fritliggende parcelhusbebyggelse ved Agervej i Beder (0,3 Mb)