Byplanvedtægter Brabrand-Årslev

1 Område til sportsanlæg samt cykelsti ved Engdalsvej i Brabrand (0,1 Mb)
3 Område til boligbebyggelse mellem Sigridsvej, Silkeborgvej og Koppelsvej i Brabrand (0,4 Mb)
4 Område til etageboliger og parcelhuse m.v. ved Engdalsvej i Brabrand (0,4 Mb)
6 Blandet område til boliger og erhverv m.m. ved Engdalsvej, Hovedgaden og Silkeborgvej i Brabrand (2,3 Mb)
7 Etageboligbebyggelse - Gjellerupplanen ved Gudrusvej, Silkeborgvej i Brabrand (0,7 Mb)