Byplanvedtægter Harlev-Framlev

1 Parcelhusområde mellem Gl. Stillingvej og Sydbakken i Harlev (0,2 Mb)