Byplanvedtægter Hasle

1 Parcelhusområde mellem Viborgvej, Herredsvej (0,4 Mb)
2 Område til butikker, boliger samt kontorer mellem Viborgvej og Herredsvej i Hasle (0,2 Mb)
3 Parcelhusområde ved Decembervej og Novembervej i Hasle (0,2 Mb)
4 Parcelhusområde mellem Ryhavevej, Klokkerfaldet, Klokkervej og Klokkerbakken i Hasle (2,0 Mb)
6 Erhvervsbebyggelse ved Viborgvej og Runetoften i Hasle (1,4 Mb)
7 Etageboligbebyggelse ved Bispehavevej og Hasle Centervej (0,8 Mb)