Byplanvedtægter Hjortshøj-Egå

1 Plan for Egå landsby omfattende parcelhusområde, industri og håndværk, off. formål (Kirke) (1,1 Mb)
3 Handel, let industri og lager samt parcelhusbebyggelse øst for Grenåvej ved Gåseagervej, Egå Havvej og Bredkær Tværvej (0,4 Mb)
4 Kontor og lager, let industri og håndværk samt parcelhusbebyggelse øst for Grenåvej ved Stavneagervej, Tålforvej og Skæring Skolevej (0,5 Mb)
5 Kontor, handel og lagervirksomhed øst for Grenåvej ved Muslingevej, Dalsager og Solklintevej (1,1 Mb)
10 Butikker og liberale erhverv mellem Skæring Strandvej, Kystparkvej og nord for Tålforvej, Tålfor Strand (0,3 Mb)
12 Parcelhusbebyggelse mellem Skæring Strandvej og Ved Stranden, Tålfor Strand (1,0 Mb)
15 Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej (0,9 Mb)
16 Egå Marina og tilhørende strandareal (1,0 Mb)
17 "Brobjergparken" etageboliger, rækkehuse, parcelhuse, børneinstitutioner og lokalcenter mellem Grenåvej, Brovej og Egåen (0,9 Mb)