Byplanvedtægter Holme Tranbjerg

1 Frederikskirken, Frederiksparken - Parcelhusbebyggelse ved Hørhavevej og Dalsvinget i Højbjerg (1,0 Mb)
2 Etageboligbebyggelse samt udbygget område omkring Holmevej, Rosenvangs Allé og Elverdalsvej (1,1 Mb)
3 Boligbebyggelse og industriområde omkring Oddervej mellem Miltonsvej og Hørhavevej (0,4 Mb)
4 Parcelhusområde mellem Grumstolvej, Oddervej, Dådyrvej og skoven i Højbjerg (0,4 Mb)
5 Holme by med industri, boliger, offentlige formål og håndværksarealer (1,2 Mb)
6 Industriområde i Skåde mellem Oddervej og Ny Ringvej (0,3 Mb)
7 Etageboliger, Rundhøjskolen, lokalcenter ved Rundhøjtorvet i Holme (1,0 Mb)
8 Parcelhusområde ved Holmevej, Rosenvangs Allé og Egebæksvej i Holme (0,7 Mb)
9 Parcelhusbebyggelse, institution samt erhverv ved Hjulbjergvej og Elverdalsvej i Holme (0,8 Mb)
11 Parcelhusområde samt erhverv ved Arnakvej og Arnakvænget i Skåde (0,5 Mb)
13 Boligbebyggelse, børneinstitutioner samt kirkegårdsudvidelse ved Hjulbjergvej, Holmetoften og Bushøjvej i Holme (1,4 Mb)
14 Område til offentlige formål, kirke, skole, sportsplads samt butikker ved Kirketorvet i Tranbjerg (0,6 Mb)
15 Område til boligbebyggelse samt offentlige formål ved Holmetoften og Kalkærparken i Holme (0,8 Mb)
17 Parcelhusområde ved Horsevænget, Tingskov Allé i Østerby (1,1 Mb)
19 Parcelhusområde ved Skådehøjgårdsvej i Skåde (0,6 Mb)
20 Parcelhusområde ved Skådehøjgårdsvej i Skåde (0,6 Mb)
21 Parcelhusområde ved Skovgårdsvænget, Jegstrupvej i Tranbjerg (0,7 Mb)