Byplanvedtægter Mårslet

1 Område til parcelhuse, blandet bolig og erhverv ved Lindegårdsvej, Agervej i Mårslet (0,3 Mb)
3 Åben og tæt-lav boligbebyggelse ved Langballevej i Mårslet (1,0 Mb)