Byplanvedtægter Ormslev-Kolt

1 Industri og håndværksområde ved Stormosevej, Bøgekildevej og Teglsbækvej m.fl. i Hasselager (0,6 Mb)
2 Boligområde mellem Jarlsmindevej og Klokkeskovvej i Stavtrup (0,8 Mb)
3 Parcelhusområde, børneinstitution ved Hasseltoften i Hasselager (0,5 Mb)
4 Boligområde mellem Kolt Kirkevej, Hovedvejen, Bavnegårdsvej og Kolt Østervej (0,8 Mb)
5 Område til boligbebyggelse samt offentlig formål ved Kolt Kirkevej, Hovedvejen og Torshøjvej (0,6 Mb)