Byplanvedtægter Vejlby-Risskov

1 Fastlæggelse af Østre og Vestre Strandallé m.fl. i Vejlby. Samt tillæg nr. 1 (0,3 Mb)
2 Fritliggende parcelhuse ved Villadsensvej, Bryggervej og Grenåvej i Vejlby (0,2 Mb)
3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen (0,6 Mb)
4 Parcelhusområde mellem Nordre Strandvej og Aarhus Bugt ved Themsvej (0,2 Mb)
5 Område til boligbebyggelse, kontor, lager m.m. mellem Tretommervej, Bækkelundsvej, Asylvej og Grenåvej (0,4 Mb)
6 Parcelhusområde mellem Tammerisvej, Fortevej, Aarhus Bugt og Statshopitalet m.fl. (0,6 Mb)