Byplanvedtægter Viby

1 Fabriks- og industriområde mellem Bjørnsholms Allé og jernbanen i Viby (0,2 Mb)
4 Etageboliger, blandet bolig og erhverv ved Vårkjærvej og Grøndalsvej i Viby (0,8 Mb)
5 Etageboliger ved Chr. X's Vej og Skanderborgvej i Viby (0,8 Mb)
6 Etageboliger ved Holme Møllevej i Viby (0,8 Mb)
7 Område til industri og parcelhuse ved Lykkesholms Allé og Ormslevvej i Viby (0,4 Mb)
8 Område til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse ved Skanderborgvej og Viby Ringvej (0,7 Mb)
9 Område til butikker, kontorer og parcelhuse ved Colbjørnsensvej og Reventlowsvej i Viby (0,4 Mb)
10 Let industri og værkstedsområde mellem jernbanen, Gammel Kongevej og Skanderborgvej i Viby (0,7 Mb)
11 Butikker, kontorer samt hotel og restauration i Viby Centeret ved Skanderborgvej (0,3 Mb)
13 Blandet område til boliger, butikker, kontorer m.m. ved Stenkildevej og Skanderborgvej i Viby (0,2 Mb)
14 Boligområde samt lokalcenter, kirke og institutioner i Grøfthøjparken (0,9 Mb)
15 Forretninger, kontorer o.lign. ved Skanderborgvej og Viby Ringvej (0,5 Mb)
16 Bolig-, industri- samt værkstedområde ved Chr. X's Vej og Jernbanen (0,9 Mb)
17 Område til handel- og servicevirksomhed ved Bøgeskov Høvej i Viby (0,5 Mb)
18 Område til institution, kolonihaver, transformerstation og parcelhuse Høskoven, Ormslevvej i Viby (0,6 Mb)