Lokalplan 0915

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde i det sydlige Skødstrup ved Djurslandmotorvejen


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhervsområde. Området er beliggende ved Grenåvej i Skødstrup. Matr. Nr. 9s er byzone og skal alene fungere som vejadgang til området. Matr. Nr. 20c er beliggende i landzone.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 915

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (01.06.11 - 27.06.11) 
  Lokalplanens igangsætning (12.08.11) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (13.08.11 - 10.01.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.01.12 - 28.02.12) 
  Byrådets 1. behandling (29.02.12) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.03.12 - 09.05.12) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (10.05.12 - 07.08.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.08.12 - 28.08.12) 
  Byrådets 2. behandling (29.08.12) 
  Offentliggjort (10.10.12) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.