Lokalplan 919

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til butiks- og boligformål ved Grenåvej og Ny Studstrupvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til butiksformål og boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Området er beliggende på hjørnet af Grenåvej og Ny Studstrupvej i Skødstrup. Området har en størrelse på ca. 18.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens delområde 39.02.18 BO. Lokalplanen skønnes at kunne indeholde ca. 40 boliger i en tæt-lav boligbebyggelse samt en dagligvarebutik på ca. 1000 m2 etageareal.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 919
Supplerende deklaration lokalplan 919

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (28.01.11 - 21.02.11) 
  Lokalplanens igangsætning (14.09.11) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.09.11 - 10.01.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.02.12 - 27.03.12) 
  Byrådets 1. behandling (28.03.12) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.04.12 - 13.06.12) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (14.06.12 - 17.09.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.09.12 - 09.10.12) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.12) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.10.12 - 30.10.12) 
  Byrådets 2. behandling (31.10.12) 
  Offentliggjort (28.11.12) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.