Lokalplan 927

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Bøgeskov Høvej og Hasselager Centervej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål. I området kan udstykkes højst 2 erhvervsgrunde med virksomheder inden for virksomhedsklasse 2-3 og grundvandsklasse 1-2. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 45 for den enkelte ejendom, og bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager/10 m højde. Området har en størrelse på ca. 11.200 m2 og er beliggende i landzone.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 927

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.09.11 - 05.10.11) 
  Lokalplanens igangsætning (13.10.11) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.10.11 - 10.01.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.01.12 - 31.01.12) 
  Byrådets 1. behandling (01.02.12) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.02.12 - 11.04.12) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (12.04.12 - 18.04.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.04.12 - 08.05.12) 
  Byrådets 2. behandling (09.05.12) 
  Offentliggjort (13.06.12) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.