Lokalplan 953

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til 38.000 m2 boligbyggeri. Området er beliggende ved Bernhardt Jensens Boulevard med adgang fra Thit Jensens gade. Området har en størrelse på ca. 16.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er beliggende i et byomdannelsesområde. Nybyggeri skal derfor opføres som lavenergibebyggelse, dvs. at ny bebyggelse på ansøgningstidspunktet skal opfylde bygningsreglementets rammer for energiforbrug for lavenergibygninger. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060401 BL. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens konkrete rammebestemmelser og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør det aktuelle byggeris omfang. Planlægningen skal følges af en miljøvurdering jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.


Dokumenter

Forslag til lokalplan 953

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (26.10.12 - 19.11.12) 
  Lokalplanens igangsætning (06.12.12) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (07.12.12 - 05.03.13) 
  Afventer Teknik og Miljø (05.03.13 - 30.04.13) 
  Afventer rekvirent (01.05.13 - 22.05.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.05.13 - 12.06.13) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (12.06.13 - 25.06.13) 
  Byrådets 1. behandling (26.06.13) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.07.13 - 04.09.13) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (05.09.13 - 04.11.13) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.11.13 - 03.12.13) 
  Byrådets 2. behandling (04.12.13) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (05.12.13 - 25.03.14) 
  Byrådets 2. behandling (26.03.14) 
  Offentliggjort (09.04.14) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.