Lokalplan 960

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhverv og boliger i op til 14 etager. Lokalplanen omfatter en byggemulighed på 35.000 m2 med maks. 4.500 m2 boliger resten erhverv. Området er beliggende på Ø2 i Aarhus Ø ved Bernhardt Jensens Boulevard. Det er omfattet af lokalplan 858, hvor det udgør delområde I. Det foreslåede projekt (som det fremgår af bilaget Ø2 Pakhus 2013) kan ikke realiseres med den gældende lokalplan. Området har en størrelse på ca. 10.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er beliggende i et i forvejen udbygget byområde. Nybyggeri skal derfor tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060402 BL med følgende rammebestemmelser Blandet byområde, virksomhedsklasse 1-2. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, hvad angår maks. Etager og højde. Det er forventet at lokalplanforslag og kommuneplantillæg skal miljøvurderes jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 936 af 25.09.2009.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 960 samt miljørapport

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.02.13 - 28.02.13) 
  Lokalplanens igangsætning (08.03.13) 
  Afventer rekvirent (09.03.13 - 12.08.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (12.08.13 - 20.11.13) 
  Afventer afgørelse (21.11.13 - 16.04.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (17.04.14 - 20.05.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.05.14 - 24.06.14) 
  Byrådets 1. behandling (25.06.14) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (26.06.14 - 26.08.14) 
  Byrådets 1. behandling (27.08.14) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.09.14 - 29.10.14) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (30.10.14 - 24.11.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.11.14 - 16.12.14) 
  Byrådets 2. behandling (17.12.14) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.12.14 - 20.01.15) 
  Byrådets 2. behandling (21.01.15) 
  Offentliggjort (04.02.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.