Lokalplan 1028

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde på hjørnet af Starupvej og Tværgade i Malling


På baggrund af anmodning fra Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til lav etageboligbebyggelse i 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Området er beliggende på hjørnet af Starupvej og Tværgade i Malling. Området er oplyst at have en størrelse på 10.334 m2 og er beliggende i landzone. Med en bebyggelsesprocent på 40 og en gennemsnitlig boligstørrelse på 85 m2 anslås der at kunne etableres 48 boliger inden for området.


Dokumenter

Folder i høring
Forslag til Lokalplan nr. 1028

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1028 - Boligområde på hjørnet af Starupvej og Tværgade i Malling

 

Tidslinje

  Afklaring af plangrundlag (10.04.13 - 17.09.13) 
  Forundersøgelse (18.09.13 - 10.01.14) 
  Afklaring af plangrundlag (11.01.14 - 05.03.14) 
  Forberedelse forhøring (06.03.14 - 01.04.14) 
  Forudgående offentlig høring (02.04.14 - 23.04.14) 
  Afklaring af plangrundlag (24.04.14 - 25.08.14) 
  Lokalplanens igangsætning (26.08.14) 
  Afventer rekvirent (27.08.14 - 23.09.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.09.14 - 10.10.14) 
  Afventer rekvirent (10.10.14 - 12.11.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (12.11.14 - 04.12.14) 
  Afventer rekvirent (05.12.14 - 28.01.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (29.01.15 - 26.03.15) 
  Afventer rekvirent (26.03.15 - 21.05.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.05.15 - 25.06.15) 
  Afventer rekvirent (26.06.15 - 15.03.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.03.16 - 22.02.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.02.18 - 13.03.18) 
  Byrådets 1. behandling (14.03.18) 
  Byrådets 1. behandling (04.04.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.05.18 - 16.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (17.08.18 - 16.09.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (17.09.18 - 09.10.18) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.18) 
  Offentliggjort (04.12.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.