Lokalplan 978

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Letbaneværksted og depot vest for Ringgadebroen, Aarhus


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til kontrolcenter, værksted og depotområde for letbane-tog. Anvendelsen fastlægges til Teknisk Anlæg. Der forventes opført bebyggelse på ca. 5500 etagemeter og yderligere et overdækket areal på ca. 8000 etagemeter. Bebyggelsen forventes maks. opført i en højde af 8 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent bliver på 30. Området er beliggende vest for Ringgadebroen på eksisterende baneterræn. Adgang sker fra eksproprieret ved i forlængelse af P. Hjort-Lorentzens Vej. Området har en størrelse på ca. 4,5 ha og er beliggende i byzone.


Dokumenter

Folder forudgående offentlig høring
Forslag til Lokalplan nr 978

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

978 - Letbaneværksted og depot vest for Ringgadebroen, Aarhus

Links

Tillæg nr. 1 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2013-16

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.08.13 - 06.09.13) 
  Afventer rekvirent (07.09.13 - 25.10.13) 
  Forudgående offentlig høring (27.11.13 - 18.12.13) 
  Lokalplanens igangsætning (07.01.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (08.01.14 - 22.04.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.04.14 - 20.05.14) 
  Byrådets 1. behandling (21.05.14) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.06.14 - 13.08.14) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (14.08.14 - 27.08.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.08.14 - 23.09.14) 
  Byrådets 2. behandling (24.09.14) 
  Offentliggjort (22.10.14) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.