Lokalplan 1027

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Parkeringshus og 2 heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby


På baggrund af anmodning fra den regionale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan inden for et område ved Det Nye Universitetshospital, Skejby. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der inden for området kan etableres to helikopterlandingspladser. Heliport 1 (H1) opføres ved Akutcenteret og forventes etableret på et 25 m højt parkeringshus, hvorpå der etableres en hævet helikopterplatform med en diameter på ca. 36 m placeret 35 m over terræn. Heliport (H2) opføres ved hjerteafdelingen og forventes etableret som en hævet helikopterplatform med en diameter på c. 25 m på egen konstruktion i forlængelse af og delvist over taget på den nuværende bygning. Lokalplanområdet er beliggende inden for sygehusets område ved Brendstrupgårdsvej 100 i Skejby, og består af to mindre områder der har en størrelse på henholdsvis ca. 5.100 m2 og ca. 2.500 m2.


Dokumenter

Høringsfolder - forudgående offentlig høring
Forslag til Lokalplan 1027 samt VVM/Miljørapport
VVM-Tilladelse

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.11.13 - 26.11.13) 
  Forudgående offentlig høring (05.03.14 - 31.03.14) 
  Lokalplanens igangsætning (10.11.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (11.11.15 - 12.01.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.01.16 - 02.02.16) 
  Byrådets 1. behandling (03.02.16) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.02.16 - 23.02.16) 
  Byrådets 1. behandling (24.02.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.03.16 - 05.05.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (06.05.16 - 17.05.16) 
  Afventer rekvirent (18.05.16 - 03.08.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.08.16 - 11.09.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (12.09.16 - 27.09.16) 
  Byrådets 2. behandling (28.09.16) 
  Offentliggjort (11.10.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.