Lokalplan 0994

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Lauritshøj i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse med fritliggende parcelhuse. Området er beliggende ved Lauritshøj, og skal vejbetjenes via en forlængelse af denne vej, som er forberedt til det gennem Lokalplan nr. 778. Området har en størrelse på ca. 7 ha og er beliggende i landzone. Området forventes at kunne rumme mellem 31 nye parcelhusgrunde og ca 45 tæt-lav boliger.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 994

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0994 - Boligområde ved Lauritshøj i Skødstrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.09.13 - 14.10.13) 
  Lokalplanens igangsætning (09.05.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (10.05.14 - 07.10.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.10.14 - 04.11.14) 
  Byrådets 1. behandling (05.11.14) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.11.14 - 14.01.15) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.01.15 - 26.03.15) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.03.15 - 28.04.15) 
  Byrådets 2. behandling (29.04.15) 
  Offentliggjort (11.05.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.