Lokalplan 974

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger, ca. 159 boliger, fra 4 – 12 etager. Området er beliggende ved Kristine Nielsens Gade, Bernhardt Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade. Området har en størrelse på ca. 3.858 m2 og er beliggende i byzone. Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området er udpeget som byomdannelsesområde.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 974 samt Miljørapport

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

974 - Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (09.10.13 - 30.10.13) 
  Lokalplanens igangsætning (27.11.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (28.11.13 - 04.04.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.04.14 - 06.05.14) 
  Byrådets 1. behandling (07.05.14) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.05.14 - 09.07.14) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (10.07.14 - 13.08.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.08.14 - 26.08.14) 
  Byrådets 2. behandling (27.08.14) 
  Offentliggjort (17.09.14) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.