Lokalplan 0988

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger, butikker, erhverv og p-anlæg mellem Borggade og Paradisgade, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger, erhverv og butikker samt parkeringsanlæg dels til området og dels til byen. Området omfatter arealerne omkring Maskinmesterskolen og er beliggende mellem Borggade, Studsgade og Paradisgade. Planområdet har en størrelse på ca. 4648 m2 og er beliggende i byzone. Planen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og blev indledt med en forudgående offentlig høring af Kommuneplantillægget


Dokumenter

Høringsfolder - forudgående offentlig høring
Lokalplanforslag nr. 988 med Miljørapport

 

Tidslinje

  Lokalplanens igangsætning (09.10.13) 
  Forundersøgelse (14.10.13 - 04.11.13) 
  Forudgående offentlig høring (22.01.14 - 12.02.14) 
  Afklaring af plangrundlag (13.02.14 - 10.04.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (11.04.14 - 30.06.14) 
  Afventer rekvirent (01.07.14 - 17.08.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.08.14 - 09.09.14) 
  Byrådets 1. behandling (10.09.14) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.09.14 - 07.10.14) 
  Byrådets 1. behandling (08.10.14) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.10.14 - 17.12.14) 
  Afventer rekvirent (18.12.14 - 14.07.15) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.07.15 - 13.08.15) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.08.15 - 08.09.15) 
  Byrådets 2. behandling (09.09.15) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.09.15 - 06.10.15) 
  Byrådets 2. behandling (07.10.15) 
  Offentliggjort (29.10.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.