Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tage Hansens Gade - Amtssygehuset


Center for Byudvikling og Mobilitet har indledt planlægningen for det viste område. En overordnet udviklingsplan er forankret i Projektafdelingen, Center for Byudvikling og Mobilitet. Parallelt med udviklingsplanen varetager Planafdelingen, Center for Byudvikling og Mobilitet delprojektledelsen for Kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og de myndighedsopgaver, der i øvrigt knytter sig hertil. Formålet med forundersøgelsen er dels at indhente bred indsamling af viden om området, afdække udfordringer og bindinger herunder også politisk besluttede planer og lignende samt yde indledende bidrag til den kommende planlægning i form af kommuneplan og lokalplanlægning. I takt med at udviklingsplanen detaljeres, vil der blive foretaget nye forundersøgelser til de fysiske planer (Kommuneplantillæg og lokalplan).

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.09.15 - 30.09.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.