Lokalplan H006

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tage Hansens Gade - Amtssygehuset


Center for Byudvikling og Mobilitet / Planafdelingen udsender en anmodning om at besvare en fornyet forundersøgelse for Udviklingsplanen for Amtsygehuset (THG). Udviklingsplanen er forankret i BOP – Bolig og Projektudvikling. Planafdelingen står for forundersøgelse og den kommende formelle høringsproces. Formålet med den fornyede forundersøgelse er dels at der et gået to år siden den første forundersøgelse blev gennemført og dels at vi er kommet længere i processen og derfor ønsker at indhente opdateret viden om området, afdække udfordringer og bindinger. I takt med at udviklingsplanen detaljeres, vil der blive foretaget nye forundersøgelser til de fysiske planer (herunder kommende lokalplaner). Området kan anvendes til blandet by - i udviklingsplanen fastlægges området med hovedvægt på boliger - med et etageantal på højst 6 og en bebyggelsesprocent på 150. Området er beliggende ved Tage Hansens Gade, syd for Viborgvej. Området har en størrelse på ca. 6,7 ha og er beliggende i byzone. Planen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.09.15 - 30.09.15) 
  Supplerende forundersøgelse (29.09.17 - 23.10.17) 
  I bero (25.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.