Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Godsbanearealerne - et nyt byområde


Den kommunale ejer ønsker udarbejdet en udviklingsplan og sidenhen en lokalplan(er) for det viste område. Formålet med planlægningen er at give mulighed for at området kan anvendes til et nyt byområde. Området er beliggende ved Sonnesgade, Skovgårdsgade, Carl Blochs Gade og P. Hiort Lorenzens Vej. Området har en størrelse på ca. 100.000 m2 og er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030301 CY og 030313 CY. Områdets anvendelse er fastlagt til cityformål, som omfatter funktioner til handel, kultur og service, (f.eks. Butikker, kontorer, hoteller, biografer, udstillingslokaler), offentlige funktioner og andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning og endelig boliger, der kan forenes med cityfunktionen. Som hovedregel må boliger ikke placeres i stueetagen. Max. Etageantal: 6, Max. Bebyggelsesprocent: 150. Den tidligere godsbanegårds bygninger skal omdannes til kulturproduktionscenter. Områdets udviklingsmuligheder, herunder muligheden for etablering af en multiarena, skal nærmere fastlægges i en dispositionsplan for godsbaneområdet Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, hvad angår højde.


Dokumenter

Udviklingsplan
Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.02.14 - 26.02.14) 
  Forudgående offentlig høring (04.04.16 - 25.04.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.