Lokalplan 999

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


HENLAGT Detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper på Søren Nymarks Vej i Højbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende varer. Området er beliggende Søren Nymarks Vej 6B, Højbjerg og har en størrelse på ca. 20.471 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 11.16.03 ER.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.03.14 - 11.04.14) 
  Lokalplanens igangsætning (24.06.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.06.14 - 24.07.14) 
  Afventer rekvirent (25.07.14 - 06.10.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (07.10.14 - 31.07.15) 
  Afventer rekvirent (09.07.15 - 09.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.