Lokalplan 1088

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde ved Olof Palmes Allé, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og mindre erhverv i 1-6 etager. Området er beliggende ved Olof Palmes Allé, Christiansbjerg, har en størrelse på ca. 29.632 m2 og er beliggende i byzone og landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140601OF. Eksisterende bygningsvolumener, der overstiger den angivne bebyggelsesprocent og bygningshøjde kan efter en konkret vurdering eventuelt tillades ombygget med nuværende bebyggelsesprocent og højde. Lokalplanforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Der er gennemført en forudgående offentlig høring om en kommuneplanændringen.


Dokumenter

Debatmateriale til forhøring
Forslag til Lokalplan nr. 1088

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1088 - Blandet byområde ved Olof Palmes Allé, Christiansbjerg

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.12.16 - 23.01.17) 
  Borgermøde (19.04.17) 
  Forudgående offentlig høring (24.05.17 - 14.06.17) 
  Lokalplanens igangsætning (04.12.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.12.17 - 13.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 1. behandling (06.06.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.18 - 23.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (24.08.18 - 19.09.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.09.18 - 09.10.18) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.18) 
  Offentliggjort (14.11.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.