Lokalplan 1069

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Skejbyvej, Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej i Vejlby.


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Området er i dag reguleret af lokalplan nr. 92, 105 og 144. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at nedrive eksisterende erhvervsbyggeri, og opføre etageboliger i op til 6 etager samt en dagligvarebutik. Dagligvarebutikken placeres i den sydøstligste karré tættest på krydset mellem Skejbyvej og Vejlby Centervej. På grunden er der i dag etableret erhvervsbyggeri, og størstedelen er bestående af VIA University College med adgangsvej fra Skejbyvej. Området er beliggende på Skejbyvej 1-29, Vejlby og har en størrelse på ca. 7,79 ha og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 15.06.02.OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med forudgående offentlig høring.


Dokumenter

Materiale til forhøring
Udbygningsaftale
Forslag til Lokalplan nr. 1069

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.10.14 - 14.11.14) 
  Forudgående offentlig høring (27.01.16 - 24.02.16) 
  Borgermøde (03.02.16) 
  Lokalplanens igangsætning (08.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.03.17 - 30.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.10.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 1. behandling (29.11.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (30.11.17 - 12.12.17) 
  Byrådets 1. behandling (13.12.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.01.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.01.18 - 27.03.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (28.03.18 - 30.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.04.18 - 22.05.18) 
  Byrådets 2. behandling (23.05.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (24.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 2. behandling (06.06.18) 
  Offentliggjort (11.07.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.