Lokalplan 1069

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Skejbyvej, Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej i Vejlby.


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Området er i dag reguleret af lokalplan nr. 92, 105 og 144. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at nedrive eksisterende erhvervsbyggeri, og opføre etageboliger i op til 6 etager samt en dagligvarebutik. Dagligvarebutikken placeres i den sydøstligste karré tættest på krydset mellem Skejbyvej og Vejlby Centervej. På grunden er der i dag etableret erhvervsbyggeri, og størstedelen er bestående af VIA University College med adgangsvej fra Skejbyvej. Området er beliggende på Skejbyvej 1-29, Vejlby og har en størrelse på ca. 7,79 ha og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 15.06.02.OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med forudgående offentlig høring.


Dokumenter

Materiale til forhøring
Forslag til udbygningsaftale
Forslag til Lokalplan nr. 1069

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.10.14 - 14.11.14) 
  Forudgående offentlig høring (27.01.16 - 24.02.16) 
  Borgermøde (03.02.16) 
  Lokalplanens igangsætning (08.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.03.17 - 30.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.10.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 1. behandling (29.11.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (30.11.17 - 12.12.17) 
  Byrådets 1. behandling (13.12.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.01.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.01.18 - 27.03.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (28.03.18 - 30.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.04.18 - 22.05.18) 
  Byrådets 2. behandling (23.05.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (24.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 2. behandling (06.06.18) 
  Offentliggjort (11.07.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.