Lokalplan 1069

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Skejbyvej 1-29


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Området er i dag reguleret af lokalplan nr. 92, 105 og 144. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at nedrive eksisterende erhvervsbyggeri, og opføre etageboliger i op til 6 etager samt en dagligvarebutik. Dagligvarebutikken placeres i den sydøstligste karré tættest på krydset mellem Skejbyvej og Vejlby Centervej. På grunden er der i dag etableret erhvervsbyggeri, og størstedelen er bestående af VIA University College med adgangsvej fra Skejbyvej. Området er beliggende på Skejbyvej 1-29, Vejlby og har en størrelse på ca. 7,79 ha og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 15.06.02.OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med forudgående offentlig høring.


Dokumenter

Materiale til forhøring

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.10.14 - 14.11.14) 
  Forudgående offentlig høring (27.01.16 - 24.02.16) 
  Borgermøde (03.02.16) 
  Lokalplanens igangsætning (08.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.03.17 - 22.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.08.17 - 12.09.17) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.09.17 - 22.11.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (23.11.17 - 05.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.12.17 - 26.12.17) 
  Byrådets 2. behandling (27.12.17) 
  Offentliggjort (28.12.17 - 21.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.