Lokalplan 1054

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejlby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet boliger og erhverv. Boliger i hhv. 4 til 6 etager og erhverv i 2 etager langs Nordlandsvej. Området er beliggende ved Nordlandsvej i Vejlby med grænse mod Torsøvej mod nord, jernbanen mod øst og Nordlandsvej mod syd og mod vest. Området har en størrelse på ca. 5,9 ha, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 15.05.16 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da man ønsker en anvendelsesændring samt en forøgelse af det maksimale etageantal. En realisering af projektet afhænger derfor af en ændring af kommuneplanen, hvor området indgår som et område til blandet bolig- og erhvervsformål. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2013, der forventes gennemført med en forudgående offentlighedsfase. Lokalplanen skal ledsages af et kommuneplantillæg


Dokumenter

Høringsmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1054

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1054 - Boliger og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejlby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.12.14 - 22.01.15) 
  Forudgående offentlig høring (23.04.15 - 14.05.15) 
  Lokalplanens igangsætning (03.10.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.10.16 - 22.03.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.03.17 - 25.04.17) 
  Byrådets 1. behandling (26.04.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.05.17 - 05.07.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (06.07.17 - 22.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.08.17 - 26.09.17) 
  Byrådets 2. behandling (27.09.17) 
  Offentliggjort (11.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.