Lokalplan 1020

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager. I processen vil det vise sig om der muliggøres etageboliger i to eller tre etager (3 etager forudsætter en kommuneplanændring). Området er beliggende syd for Krekærlundsvej syd for Malling – øst for Oddervej, vest for Odderbanen, nord for Synnedrupvej og syd for det delvis udbyggede område, omfattet af lokalplan nr. 711. Området har en størrelse på ca. 32 ha og er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 310515BO.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1020

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1020 - Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (26.01.15 - 17.02.15) 
  Lokalplanens igangsætning (19.05.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (20.05.15 - 04.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.04.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.05.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.05.17 - 03.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.08.17 - 19.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.12.17 - 23.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (24.01.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (25.01.18 - 03.04.18) 
  Byrådets 2. behandling (04.04.18) 
  Byrådets 2. behandling (18.04.18) 
  Offentliggjort (18.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.