Lokalplan 1021

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Kolt Østervej og Koltvej


På baggrund af anmodning fra den private ejer (matr. nr. 8 g) og kommunale ejer (del af matr. nr. 8c) påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boliger i maks. 1,5 etage. Alt efter fordelingen, er der tale om 45- 55 boliger. Afventer nyt plangrundlag med en udvidelse af lokalplanområdet

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.02.15 - 16.03.15) 
  I bero (15.12.15 - 01.10.16) 
  Lokalplanens igangsætning (02.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (03.11.16 - 15.10.17) 
  Afklaring af plangrundlag (16.10.17 - 15.01.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.01.18 - 12.04.18) 
  Afventer afklaring af projekt (13.04.18 - 11.09.18) 
  Supplerende forundersøgelse (12.09.18 - 04.10.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.10.18 - 31.12.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.01.20 - 21.01.20) 
  Byrådets 1. behandling (22.01.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.02.20 - 01.04.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.04.20 - 05.05.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.05.20 - 26.05.20) 
  Byrådets 2. behandling (27.05.20) 
  Offentliggjort (28.05.20 - 22.07.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.