Lokalplan 1021

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger Koltvej 46


På baggrund af anmodning fra den private ejer (matr. nr. 8 g) og kommunale ejer (del af matr. nr. 8c) påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boliger i maks. 1,5 etage. Alt efter fordelingen, er der tale om 45- 55 boliger. På området (matrikel nr. 8 g) ligger i dag en ejendom, som nedrives. Området er beliggende nord for Koltvej og syd for Kolt Østervej, og har en størrelse på ca. 3ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 220304BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.02.15 - 16.03.15) 
  I bero (15.12.15 - 01.10.16) 
  Lokalplanens igangsætning (02.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (03.11.16 - 06.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (16.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.08.17 - 25.10.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (26.10.17 - 28.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.11.17 - 19.12.17) 
  Byrådets 2. behandling (20.12.17) 
  Offentliggjort (21.12.17 - 14.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.