Lokalplan 1021

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Kolt Østervej og Koltvej


På baggrund af anmodning fra den private ejer (matr. nr. 8 g) og kommunale ejer (del af matr. nr. 8c) påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boliger i maks. 1,5 etage. Alt efter fordelingen, er der tale om 45- 55 boliger. Afventer nyt plangrundlag med en udvidelse af lokalplanområdet

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.02.15 - 16.03.15) 
  I bero (15.12.15 - 01.10.16) 
  Lokalplanens igangsætning (02.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (03.11.16 - 15.10.17) 
  Afklaring af plangrundlag (16.10.17 - 15.01.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.01.18 - 10.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.04.18 - 01.05.18) 
  Byrådets 1. behandling (02.05.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.05.18 - 11.07.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (12.07.18 - 14.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.08.18 - 04.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (05.09.18) 
  Offentliggjort (06.09.18 - 31.10.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.