Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Trøjborgcentret – Udvidelse med ny etageboligbebyggelse
Dokumenter

Debatmateriale Trøjborg Centret

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Borgermøde (30.03.17) 
  Forudgående offentlig høring (24.03.17 - 21.04.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.