Lokalplan 1081

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Trøjborgcentret – Udvidelse med ny etageboligbebyggelse


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for viste område.Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til centerområde i form af butikscenter samt boliger, med bebyggelse i op til 6 etager. Området er afgrænset af de fire veje: Nordre Ringgade, Aldersro Vej, Otte Ruds Gade og Willemoesgade. Området har en størrelse på ca. 7.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 040114CE - Trøjborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da der ønskes større bygningshøjde samt bebyggelsesprocent, end angivet i rammerne.Der skal derfor ske udarbejdelse af kommuneplantillæg. Det ansøgte projekt er tænkt etapedelt, i en etape 1 hvor det eksisterende butikscenter moderniseres og udvides i mindre omfang, samt en etape 2 hvor der bygges etageboliger oven på butikscentret. Etape 1 tænkes gennemført som en byggesag, mens etape 2 kræver udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg. I det ansøgte projekt er der indarbejdet 62 stk. 2-4 værelses lejligheder.


Dokumenter

Debatmateriale Trøjborg Centret
Forslag til Lokalplan nr. 1081
Forslag til udbygningsaftale

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.10.15 - 13.11.15) 
  Forudgående offentlig høring (24.03.17 - 21.04.17) 
  Borgermøde (30.03.17) 
  Lokalplanens igangsætning (02.07.17) 
  Afventer rekvirent (03.07.17 - 24.11.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.11.17 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.10.18 - 28.11.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (29.11.18 - 10.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.01.19 - 29.01.19) 
  Byrådets 2. behandling (30.01.19) 
  Offentliggjort (31.01.19 - 27.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.