Lokalplan 1081

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Trøjborgcentret – Udvidelse med ny etageboligbebyggelse


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til centerområde i form af butikscenter samt boliger, med bebyggelse i op til 6 etager. Området er afgrænset af de fire veje: Nordre Ringgade, Aldersro Vej, Otte Ruds Gade og Willemoesgade. Området har en størrelse på ca. 7.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 040114CE - Trøjborg. Det ansøgte projekt er tænkt etapedelt, i en etape 1 hvor det eksisterende butikscenter moderniseres og udvides i mindre omfang, samt en etape 2 hvor der bygges etageboliger oven på butikscentret. Etape 1 tænkes gennemført som en byggesag, mens etape 2 kræver udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg. I det ansøgte projekt er der indarbejdet 62 stk. 2-4 værelses lejligheder.


Dokumenter

Debatmateriale Trøjborg Centret
Forslag til Lokalplan nr. 1081
Udbygningsaftale

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1081 - Trøjborgcentret – Udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.10.15 - 13.11.15) 
  Forudgående offentlig høring (24.03.17 - 21.04.17) 
  Borgermøde (30.03.17) 
  Lokalplanens igangsætning (02.07.17) 
  Afventer rekvirent (03.07.17 - 24.11.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.11.17 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.10.18 - 28.11.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (29.11.18 - 10.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.01.19 - 29.01.19) 
  Byrådets 2. behandling (30.01.19) 
  Offentliggjort (06.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.