Lokalplan 1033

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bebyggelse til offentlige formål ved ”Bispegården”, Fredensgade og Sønder Alle, Aarhus Midtby.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at tilføre yderligere bebyggelse på grunden. Bebyggelsen skal anvendes til FOF’s administration samt muliggøre at FOF i højere grad kan afholde kurser, arrangementer og undervisning i ejendommen. Desuden ønskes der mulighed for at lave en mere publikumsorienteret anvendelse i stueetagen, såsom café, butik eller lignende. Bispegården er beliggende i købstadskernen som er midtbyens kulturmiljø. Der er flere bevaringsværdige bygninger inden for planområdet. Alle bygninger med SAVE-værdi 3 og derover bevares. Det nye byggeri er placeret med afstand til Bispegårdens oprindelige hovedbygning. Projektet lader hermed den eksisterende bygning beholde den solitære beliggenhed som den oprindeligt er tiltænkt samt bevarer gårdrummet som et åbent uderum til brug for gennemgang og ophold. Byggeriet fastholder eksisterende vejadgang i vestsiden af matriklen for kørende trafik til p-kælder og åbner samtidig bebyggelsen op ud mod Sønder Allé samt tilføjer ny adgang for gående herfra ind i gården. Området har en størrelse på ca. 2260 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010203 CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og det vurderes at projektet kræver udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplanen.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1033

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.04.15 - 15.05.15) 
  Lokalplanens igangsætning (05.01.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (06.01.16 - 14.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.05.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (07.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.06.17 - 29.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (30.08.17 - 16.01.18) 
  Afventer afklaring af projekt (17.01.18 - 17.04.18) 
  Afventer rekvirent (18.04.18 - 20.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.08.18 - 19.09.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.09.18 - 09.10.18) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.10.18 - 13.11.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.11.18) 
  Offentliggjort (14.12.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.