Lokalplan 1067

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Filmbyen


Formålet med lokalplanen er at føje 5.000 m2 etageareal til den nuværende lokalplan 862 i byggefelter 5 og 6, der ligeledes skal have en anden placering og udstrækning. Der skal også placeres en anden vejadgang til de to byggefelter. Anvendelse og højde er som i den nuværende, erhverv i klasse 1 og 2 i op til 5-6 etager. Området er beliggende ved Filmbyen, Sydhavnegade. Området har en størrelse på ca. 32.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060201ER. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.12.16 - 18.01.17) 
  Lokalplanens igangsætning (28.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (29.03.17 - 08.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.08.17 - 29.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (30.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.09.17 - 08.11.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (09.11.17 - 12.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.12.17 - 02.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (03.01.18) 
  Offentliggjort (04.01.18 - 28.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.