Lokalplan 1061

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre Generationernes Hus – et byggeri sammensat af forskellige boligtyper til alle generationer, børneinstitution samt diverse fællesfaciliteter. Generationernes Hus er på ca. 27.500 m2 i op til 12 etager. Det forventes at der i huset samlet vil være ca. 400 faste beboere, samt ca. 150 børnehave-/vuggestuebørn. Herudover vil omkring 160 medarbejdere have arbejdsplads i bygningen mellem kl. 06-16. Områdets samlede areal er på ca. 7.110 m2 og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060409BL med følgende rammebestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, hvad angår anvendelse, men ikke i forhold til de bygningsregulerende bestemmelser. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1061 samt Miljørapport

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1061 - Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.10.16 - 02.11.16) 
  Lokalplanens igangsætning (17.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.01.17 - 27.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.04.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.05.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.05.17 - 01.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.08.17 - 23.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.08.17 - 26.09.17) 
  Byrådets 2. behandling (27.09.17) 
  Offentliggjort (10.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.