Lokalplan 1061

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra Magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge samt Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre Generationernes Hus – et byggeri sammensat af forskellige boligtyper til alle generationer, børneinstitution samt diverse fællesfaciliteter. Generationernes Hus er på ca. 27.500 m2 i op til 12 etager. Det forventes at der i huset samlet vil være ca. 400 faste beboere, samt ca. 150 børnehave-/vuggestuebørn. Herudover vil omkring 160 medarbejdere have arbejdsplads i bygningen mellem kl. 06-16. Områdets samlede areal er på ca. 7.110 m2 og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060409BL med følgende rammebestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, hvad angår anvendelse, men ikke i forhold til de bygningsregulerende bestemmelser. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1061 samt Miljørapport

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.10.16 - 02.11.16) 
  Lokalplanens igangsætning (17.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.01.17 - 27.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.04.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.05.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.05.17 - 01.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.08.17 - 04.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.09.17 - 25.09.17) 
  Byrådets 2. behandling (26.09.17) 
  Offentliggjort (27.09.17 - 21.11.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.