Lokalplan 1093

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde på Mellemarmen, Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra Aarhus Havn, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til erhvervsanvendelse fortrinsvis i klasse 1-2. Anvendelsen skal være havnerelateret, dog kan Aarhus Havn i det omfang de ikke kan udleje området til havnerelaterede formål, få mulighed for at anvende området til andre erhvervsformål. Udgangspunktet for planlægningen vil være, at der også fremover alene vil være tale om en erhvervsmæssige aktiviteter på Mellemarmen, idet området spiller en vigtig rolle som ”buffer” mellem på den ene side erhvervshavnen og dens virksomheder og på den anden side Aarhus midtby. Den seneste ændring af havneloven betyder, at det nu er muligt for havnen at udleje arealer eller bygninger til andet end snævert havnerelaterede formål, så længe disse ikke er efterspurgt til de havnerelaterede aktiviteter. Lokalplanen udlægger arealer til en bygningsmæssig fortætning af området. Der er et kulturmiljø som lokalplanen skal understøtte. Området er beliggende ved Balticagade. Området har en størrelse på ca. 100.000 m2, er beliggende i byzone, og omfattet af kommuneplanens rammeområder 050210ER og 050212ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.05.17 - 12.06.17) 
  Lokalplanens igangsætning (04.04.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.04.18 - 24.06.18) 
  Afventer rekvirent (24.06.18 - 14.10.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.10.18 - 02.12.18) 
  Afventer borgmesterens Afdeling (03.12.18 - 25.02.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.02.19 - 15.06.19) 
  Afventer Teknik og Miljø (16.06.19 - 31.12.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.01.20 - 21.01.20) 
  Byrådets 1. behandling (22.01.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (29.01.20 - 25.03.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (26.03.20 - 21.04.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.04.20 - 12.05.20) 
  Byrådets 2. behandling (13.05.20) 
  Offentliggjort (14.05.20 - 08.07.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.