Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn


Grundejeren foreslår, at placere et højhus i den eksisterende bygnings konstruktion. Sådan at størstedelen af den nuværende bygning bliver bevaret og genanvendt. Inde i bygningens midte bliver opført et tårn med 36 etager og en højde på ca. 144 m, hvor der skal være kontorer og lignende erhvervsformål. Det samlede etageareal bliver ca. 35.500 m².


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (02.05.18 - 23.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.