Lokalplan 1084

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligbebyggelse ved Thorvaldsensgade og Vestergade, Aarhus Midtby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til et etagebolighus med dagligvareforretning i stueetagen. Området er afgrænset af Thorvaldsensgade, Vestergade og Aarhus Å. Området har en størrelse på ca. 1.830 m2 og ligger i byzone. Bygningen er i 6 etager mod Thorvaldsensgade og trapper ned mod åen. I stueplan indeholder bygningen en dagligvareforretning, et caféudsalg og opgang til 26 boliger, som er fordelt på de øvrige etager. Der opføres ca. 3.000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 164 %. Ophold etableres på terræn ned mod åen og på tagterrasser i tilknytning til boligerne – i alt udgør ophold 40% af bygningsarealet. Arealerne ned mod åen fastholdes som offentligt tilgængelige. Der etableres ikke parkeringspladser på grunden. Kravet om ½ p-plads pr. bolig udløser 13 p-pladser, som etableres på en anden nærtliggende ejendom. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030213CY i Kommuneplan 2013. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 hvad angår etageantal og byggeri. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg med foroffentlighedsfase.


Dokumenter

Debatmateriale
Dagsorden til borgermøde den 28-08-2018
Forslag til Lokalplan 1084
Forslag til udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.06.17 - 07.08.17) 
  Forudgående offentlig høring (16.08.17 - 06.09.17) 
  Lokalplanens igangsætning (06.10.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (07.10.17 - 13.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 1. behandling (06.06.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.18 - 06.09.18) 
  Borgermøde (28.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.09.18 - 21.10.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.10.18 - 13.11.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.11.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (15.11.18 - 11.12.18) 
  Byrådets 2. behandling (12.12.18) 
  Offentliggjort (13.12.18 - 06.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.