Lokalplan 1084

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligbebyggelse ved Thorvaldsensgade og Vestergade, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til et etagebolighus med dagligvareforretning i stueetagen. Området er afgrænset af Thorvaldsensgade, Vestergade og Aarhus Å. Området har en størrelse på ca. 1.830 m2 og ligger i byzone. Bygningen er i 6 etager mod Thorvaldsensgade og trapper ned mod åen. I stueplan indeholder bygningen en dagligvareforretning, et caféudsalg og opgang til 26 boliger, som er fordelt på de øvrige etager. Der opføres ca. 3.000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 164 %. Ophold etableres på terræn ned mod åen og på tagterrasser i tilknytning til boligerne – i alt udgør ophold 40% af bygningsarealet. Arealerne ned mod åen fastholdes som offentligt tilgængelige. Der etableres ikke parkeringspladser på grunden. Kravet om ½ p-plads pr. bolig udløser 13 p-pladser, som etableres på en anden nærtliggende ejendom. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030213CY i Kommuneplan 2013. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 hvad angår etageantal og byggeri. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg med foroffentlighedsfase.


Dokumenter

Debatmateriale
Dagsorden til borgermøde den 28-08-2018
Forslag til Lokalplan 1084
Forslag til udbygningsaftale
Udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.06.17 - 07.08.17) 
  Forudgående offentlig høring (16.08.17 - 06.09.17) 
  Lokalplanens igangsætning (06.10.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (07.10.17 - 13.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 1. behandling (06.06.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.18 - 06.09.18) 
  Borgermøde (28.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.09.18 - 21.10.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.10.18 - 13.11.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.11.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (15.11.18 - 27.11.18) 
  Byrådets 2. behandling (28.11.18) 
  Offentliggjort (13.12.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.