Lokalplan 1044

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboliger og erhverv ved Godsbanen


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger og erhverv med et gennemsnit på 6 etager, men med mulighed for op til 11 etager i et mindre område. De vedlagte illustrationer viser hvordan bebyggelsen kan komme til at se ud. Området er beliggende ved Godsbaneområdet ved Skovgaards Gade og Blochs Gade. Området har en størrelse på ca. 8000 m2, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030301CY. Områdets anvendelse er fastlagt til cityformål. Cityformål omfatter funktioner til handel, kultur og service, (f.eks. Butikker, kontorer, hoteller, biografer, udstillingslokaler), offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning og endelig boliger, der kan forenes med cityfunktionen. Som hovedregel må boliger ikke placeres i stueetagen. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 bortset fra bygningshøjden (11 etager). Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1044

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1044 - Etageboliger og erhverv ved Godsbanen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.01.16 - 10.02.16) 
  Lokalplanens igangsætning (19.05.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (20.05.16 - 29.08.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.08.16 - 27.09.16) 
  Byrådets 1. behandling (28.09.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.10.16 - 30.11.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.12.16 - 16.01.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (17.01.17 - 07.03.17) 
  Byrådets 2. behandling (08.03.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.03.17 - 21.03.17) 
  Byrådets 2. behandling (22.03.17) 
  Offentliggjort (30.03.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.