Lokalplan 1086

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby


På baggrund af anmodning fra flere private ejere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i to til fem etager som kollegie- og ungdomsboliger samt familieboliger i forskellige størrelser. Området er beliggende i Vejlby afgrænset af Tranekærvej, Egmont Studentergård, Vikærsvej, Vejlbygade, Filosofigangen og Kollegiestien. Området har en størrelse på ca. 33.500m2, er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanens rammeområder 150110BL og 150113ER. Lokalplanforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der vil blive gennemført en forudgående offentlig høring om en kommuneplanændring og herefter forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.


Dokumenter

Debatmateriale
Borgermøde den 10-10-2018
Forslag til Lokalplan nr. 1086
Borgermøde oplæg 10-10-2018

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.09.16 - 13.10.16) 
  Forudgående offentlig høring (11.01.17 - 01.02.17) 
  Borgermøde (03.04.17) 
  Lokalplanens igangsætning (22.11.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.11.17 - 25.06.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.06.18 - 21.08.18) 
  Byrådets 1. behandling (22.08.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.09.18 - 20.11.18) 
  Borgermøde (10.10.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.11.18 - 08.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.01.19 - 29.01.19) 
  Byrådets 2. behandling (30.01.19) 
  Offentliggjort (31.01.19 - 27.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.