Lokalplan 1086

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i to til fem etager som kollegie- og ungdomsboliger samt familieboliger i forskellige størrelser. Området er beliggende i Vejlby afgrænset af Tranekærvej, Egmont Studentergård, Vikærsvej, Vejlbygade, Filosofigangen og Kollegiestien. Området har en størrelse på ca. 33.500m2, er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanens rammeområder 150110BL og 150113ER.


Dokumenter

Debatmateriale
Borgermøde den 10-10-2018
Forslag til Lokalplan nr. 1086
Borgermøde oplæg 10-10-2018

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1086 - Boligområde Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.09.16 - 13.10.16) 
  Forudgående offentlig høring (11.01.17 - 01.02.17) 
  Borgermøde (03.04.17) 
  Lokalplanens igangsætning (22.11.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.11.17 - 25.06.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.06.18 - 21.08.18) 
  Byrådets 1. behandling (22.08.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.09.18 - 20.11.18) 
  Borgermøde (10.10.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.11.18 - 08.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.01.19 - 29.01.19) 
  Byrådets 2. behandling (30.01.19) 
  Offentliggjort (04.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.