Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Trøjborgcenteret


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til centerområde i form af butikscenter samt boliger, med bebyggelse i op til 6 etager. Området er afgrænset af de fire veje: Nordre Ringgade, Aldersro Vej, Otte Ruds Gade og Willemoesgade. Området har en størrelse på ca. 7.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 040114CE - Trøjborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da der ønskes større bygningshøjde samt bebyggelsesprocent, end angivet i rammerne. Der skal derfor ske udarbejdelse af kommuneplantillæg. Det ansøgte projekt omfatter dels en modernisering og udvidelse af det eksisterende butikscenter, og dels etablering af nye etageboliger oven på butikscentret. Butiksdelen tænkes gennemført som en byggesag, mens boligerne oven på butikkerne kræver udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg. I det ansøgte projekt er der indarbejdet 62 stk. 2-4 værelses lejligheder. Lokalplanen er sat i bero efter ønske fra ejer.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.10.15 - 13.11.15) 
  I bero (01.02.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.