Lokalplan 1037

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger ved Jens Baggesens Vej, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området på Jens Baggesens Vej 88 på Katrinebjerg i Aarhus N. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i 4-6 etager med mulighed for etablering af cafe eller lignende i stueplan.Området har en størrelse på 15.314 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 14.01.15 CE.


Dokumenter

Forudgående offentlig høring

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (26.06.15 - 14.08.15) 
  Forundersøgelse (23.09.15 - 14.10.15) 
  Lokalplanens igangsætning (08.02.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.02.16 - 19.04.16) 
  Afventer rekvirent (20.04.16 - 21.04.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.04.17 - 22.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.08.17 - 12.09.17) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.09.17 - 22.11.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (23.11.17 - 26.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.12.17 - 16.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (17.01.18) 
  Offentliggjort (18.01.18 - 14.03.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.