Lokalplan 1072

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C


På baggrund af salg af kommunal grund til privat grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til etageboliger i 2-6 etager. Området ligger mellem Saltholmsgade, Møllevejen, Hjortensgade og Mønsgade i Øgadekvarteret i Århus. Området har en størrelse på ca. 7.500 m2 og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030203BO. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Borgermødet den 17. maj - Slides1
Borgermødet den 17. maj - Slides2
Forslag til Lokalplan nr. 1072
Invitation Borgermøde den 18. september 2017

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1072 - Blandet byområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.02.17 - 24.02.17) 
  Lokalplanens igangsætning (23.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.03.17 - 28.06.17) 
  Borgermøde (17.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (16.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.08.17 - 19.10.17) 
  Borgermøde (18.09.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (20.10.17 - 16.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (17.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 2. behandling (29.11.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (30.11.17 - 12.12.17) 
  Byrådets 2. behandling (13.12.17) 
  Offentliggjort (20.12.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.