Lokalplan 1072

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboliger ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C


På baggrund af salg af kommunal grund til privat grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til etageboliger i 2-6 etager. Området ligger mellem Saltholmsgade, Møllevejen, Hjortensgade og Mønsgade i Øgadekvarteret i Århus. Området har en størrelse på ca. 7.500 m2 og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030203BO. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.02.17 - 24.02.17) 
  Lokalplanens igangsætning (23.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.03.17 - 01.07.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.07.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (16.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.08.17 - 25.10.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (26.10.17 - 19.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.12.17 - 09.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (10.01.18) 
  Offentliggjort (11.01.18 - 07.03.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.