Lokalplan 1052

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg.


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervs- og boligformål i 3-6 etager med hovedvægten på erhverv. Derudover planlægges der for to højhuse på ca. 18 etager til hovedsageligt boligformål. Området er beliggende ved Katrinebjergvej, på Katrinebjerg i Aarhus N. Området har en størrelse på ca. 80.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140101ER og 140128CE. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende foroffentlighed.


Dokumenter

Debatoplæg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (28.07.15 - 18.08.15) 
  Forudgående offentlig høring (26.02.16 - 18.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (20.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (21.11.16 - 26.03.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.03.17 - 25.04.17) 
  Byrådets 1. behandling (26.04.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.05.17 - 05.07.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (06.07.17 - 22.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.08.17 - 12.09.17) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.17) 
  Offentliggjort (14.09.17 - 08.11.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.