Lokalplan 1064

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Vikærsvej, Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse i to etager og etagebebyggelse i fem til syv etager. Området er beliggende ved Vejlby Skole, Vikærsvej, Hvidkildevej og Tranekærvej, Vejlby, har en størrelse på ca. 21.571 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150118 OF. Lokalplanforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der vil blive gennemført en forudgående offentlig høring om en kommuneplanændring og herefter forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.


Dokumenter

Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1064

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1064 - Boligområde ved Vikærsvej, Vejlby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.05.16 - 16.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (16.08.16 - 06.09.16) 
  Lokalplanens igangsætning (03.02.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.02.17 - 05.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 1. behandling (29.11.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.12.17 - 01.02.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.02.18 - 13.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 2. behandling (06.06.18) 
  Offentliggjort (27.06.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.