Lokalplan 1032

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej i Åbyhøj.


I forbindelse med udflytningen af Århus Fragtmandscentral, er der åbnet mulighed for at omdanne området til et nyt og attraktivt blandet byområde. Omdannelsen er påbegyndt med vedtagelse af lokalplan nr. 990, der dækker etape 1 i området. Nu vil vi gerne i gang med at omdanne etape 2, der dækker over den resterende del af fragtmandcentralen og Aarsleff’s ejendom.


Dokumenter

Høringsmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1032 samt miljørapport
Udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (28.10.15 - 18.11.15) 
  Forundersøgelse (28.10.15 - 18.11.15) 
  Lokalplanens igangsætning (30.11.15) 
  Afventer rekvirent (01.12.15 - 26.07.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (27.07.16 - 12.03.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.03.17 - 04.04.17) 
  Byrådets 1. behandling (05.04.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.04.17 - 14.06.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.06.17 - 17.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.08.17 - 12.09.17) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.09.17 - 26.09.17) 
  Byrådets 2. behandling (27.09.17) 
  Offentliggjort (09.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.