Lokalplan 1030

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger mellem Sandkåsvej og Herredsvej, Hasle


På baggrund af anmodning fra Boligselskabet AlmenBo Aarhus påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. En forudsætning for projektet er at boligselskabet køber arealet af Aarhus Kommune. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af ungdomsboliger. Området er beliggende ved Sandkåsvej 1 i Hasle, har en størrelse på 12.768 m2 og er beliggende i byzone. I området er tænkt at etablere en parkbebyggelse – hvor der højst ligger otte punkthuse i fem og fire etager (den øverste etage i form af terrasse på taget) med en bygningshøjde på højst ca. 15 meter og et etageareal på ca. 7.665 m2. Der kan etableres højst 154 boliger. Adgang til ungdomsboligerne skal ske fra Sandkåsvej. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 130102OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. På den baggrund har forslag til omdannelse af området været ude i en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen. Området er foreslået ændret fra offentlige formål til boligområde med et maks. Etageantal på 5, maks. Bygningshøjde på 17 m og en bebyggelsesprocent på 60.


Dokumenter

Forudgående offentlig høring
Forslag til Lokalplan nr. 1030

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1030 - Boliger mellem Sandkåsvej og Herredsvej, Hasle

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (05.08.15 - 02.09.15) 
  Forundersøgelse (14.10.15 - 06.11.15) 
  Lokalplanens igangsætning (24.11.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.11.15 - 27.02.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.02.17 - 04.04.17) 
  Byrådets 1. behandling (05.04.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.04.17 - 13.06.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (14.06.17 - 19.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.12.17 - 23.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (24.01.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (25.01.18 - 13.03.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.03.18) 
  Byrådets 2. behandling (04.04.18) 
  Offentliggjort (08.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.