Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Malling Foderstof


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes og anvendes til boliger. Etageantal er endnu ikke fastsat – men det bliver sandsynligvis en mulighed med boliger over 6 etager – det vil sige at højhuspolitikken kommer i spil. En videre analyse af området skal afklare boligtyper og antal (en foreløbig vurdering siger mellem 250 – 300 boliger). Området er beliggende øst for Holmskovtoften, syd for Holmskovvej og nord for Gammel Østergårdsvej, med Odderbanen som afgrænsning mod øst. Området ligger tæt på Malling Station. Området har en størrelse på ca. 5 ha, er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanens rammeområde 31.06.15 ER. Anvendelse og formodet etageantal er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg med forudgående offentlighedsfase.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.09.15 - 02.10.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.