Lokalplan 1035

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde på Nordhavnen, ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger som vedtaget på Byrådsmøde den 24/2 2016. Området er beliggende ved Ester Aggebos Gade, Aarhus Ø. Området har en størrelse på ca. 20.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er i dag omfattet af Lokalplan 859 for SHiP projektet. I det nye SHiP-projekt er etagearealet øget fra 20.700 m2 til 27.500 m2. Det betyder at etageantallet bliver forøget fra tidligere 4 etager til en optrapning fra 4 til 7 etager langs Dagmar Petersens Gade / Jette Tikøbs Plads. En boligetage er lavere end en etage til erhverv. Det betyder, at den sydlige del af det nye SHiP projekt er godt én etage lavere , tilsvarende vil det ændrede projekts 7 etager i den nordlige ende forøge højden med ca. 5,5 m. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 060403 BL. Lokalplanforslaget afviger fra Kommuneplan 2013, hvad angår højde og omfang.


Dokumenter

Sammenfattende redegørelse af Miljøvurdering LP 859
Forslag til Lokalplan nr. 1035

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.02.16 - 29.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (30.03.16) 
  Afventer rekvirent (31.03.16 - 28.04.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (28.04.16 - 11.05.16) 
  Afventer rekvirent (11.05.16 - 04.08.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.08.16 - 12.10.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.10.16 - 08.11.16) 
  Byrådets 1. behandling (09.11.16) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.11.16 - 22.11.16) 
  Byrådets 1. behandling (23.11.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.11.16 - 25.01.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (26.01.17 - 14.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.05.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (21.06.17) 
  Offentliggjort (03.07.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.