Lokalplan 1057

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej i Hasle


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en forøgelse af det mulige byggeris omfang, men at fastholde anvendelsesbestemmelserne fra den nugældende kommuneplanramme. Det ønskede projekt for området er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, hvad angår bebyggelsesprocent samt etageantal. De gældende kommuneplanrammer muliggør kun byggeri i op til to etager med en maks. Bygningshøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 45. Forslaget til ny bebyggelse er i 5 etager mod Ryhavevej, trappende ned til 2 etager mod Ryvej med en samlet bebyggelsesprocent på ca. 120 for hele arealet. Området har en størrelse på ca. 4.700 m2 og er i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 13.04.15 CE. Der er udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013, som muliggør det øgede bygningsomfang – med byggeri i op til 5 etager og med en samlet bebyggelsesprocent på 120 for området under et. Der har været gennemført en foroffentlighedsfase grundet byggeriets mulige øgede omfang.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1057

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1057 - Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej i Hasle

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.06.16 - 23.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (09.06.16 - 30.06.16) 
  Lokalplanens igangsætning (11.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (12.11.16 - 01.03.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.03.17 - 21.03.17) 
  Byrådets 1. behandling (22.03.17) 
  Borgermøde (25.04.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (31.03.17 - 26.05.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (27.05.17 - 05.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.10.17 - 31.10.17) 
  Byrådets 2. behandling (01.11.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.11.17 - 14.11.17) 
  Byrådets 2. behandling (25.11.17) 
  Offentliggjort (11.12.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.